Niels Hamers

Senior Financial Consultant

Persoonlijke informatie

Geboortedatum: 11-10-1995

Woonplaats: Kaatsheuvel

Telefoonnummer: 06 – 41238288

E-mail: niels.hamers@cleverpartners.nl

Opleidingen

2019 –2022

Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA)

 • Praktijkopleiding tot Register Accountant

2014 – 2020

Tilburg University

 • Bachelor bedrijfseconomie
 • Master of Science in Accountancy
 • Post Master Accountancy

Werkervaring

November 2023 – heden

Clever Business Partners | Business Partner

Interim-opdrachten op het gebied van Finance & Control, Risk & Compliance en IT.

Februari 2018 – oktober 2023

Finc Accountants

 • Audit
 • Jaarrekeningcontrole
 • Interim-audit
 • Projectmanagement
 • Rapportering en cummunicatie

Vaardigheden

 • Exact  ***
 • SAP  *
 • Power BI  **
 • Sharepoint  ***
 • SPSS  *
 • Financiële Verslaggeving  *****
 • RJ   *****
 • IFRS  **
 • US GAAP  **
 • SOx  *
 • Interne Beheersing  *****
 • Project Management  **
 • Fiscaal  ***
 • Taks Control Framework  ***

Betrouwbaar | Leergierig | Spontaan | Gedreven | Punctueel

Clever Business Partners

November 2023 – april 2024 | HEYDAY Facility Management

In deze periode heb een scala aan werkzaamheden uitgevoerd binnen de afdeling Finance & Control. De voornaamste werkzaamheden betreffen:

 • Voorbereiden en begeleiden van de accountantscontrole. Hiervoor was ik eerste aanspreekpunt voor de externe accountants en heb ik dit proces zowel intern als extern gemanaged.
 • Als project heb ik de wijze van maandafsluiting en de hiervoor toe te passen bestanden ontwikkeld en bedrijf breed uitgerold.
 • In overleg met betrokken afdelingen een nieuwe werkwijze bedacht en geïmplementeerd voor het monitoren, innen en op juiste wijze administreren van inkoopkortingen. Hiervoor ook een stroomschema opgesteld ten behoeve van het hanteren van de juiste werkwijzen in de toekomst.

Deze functie heb ik gedurende de genoemde periode full time vervuld. Gedurende deze periode heb ik me erg breed kunnen ontwikkelen in de rol van financial controller en zelfstandig diverse projecten opgezet en geïmplementeerd. Hiermee heb ik structuur aan kunnen brengen in processen binnen de financiële administratie die de efficiëncy en effectieviteit blijvend bevorderen.

Finc Accountants | Waalwijk

Februari 2018 – november 2023

Jaarrekeningcontrole

Als controleleider was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de controleteams en de afstemming met de klant over bijvoorbeeld controlebevindingen, budgetten en de samenwerking. Dit alles deed ik binnen de kaders van de wet- en regelgeving die hiermee gepaard ging, te weten RJ/Dutch GAAP en de Controlestandaarden.
Mijn klantenportefeuille bestond uit een diversiteit aan MKB-organisaties (BV met internationale structuur, DGA-organisaties, stichtingen, ANBI’s, etc.)

Onderdeel van de jaarrekeningcontroles waren de interim-controles waarbij de werkzaamheden bestonden uit het diepgaand doorgronden van de interne beheersing van organisaties. Hiermee heb ik ruime ervaring opgedaan met het onderkennen van hiaten in de interne beheersing en hierbij behorende mogelijke verbeteringen. Ook het inschatten van bedrijfs- en jaarrekeningsrisico’s die als gevolg van inherente risico’s en de inrichting van de interne beheersing heb ik veelvuldig in de praktijk uitgevoerd. De communicatie met het management van de klant over voornoemde en het opmaken van de rapportage hiervan behoorden evenals tot mijn takenpakket.