Wat we doen

Bij Clever kun je terecht voor diverse financiële vraagstukken. Van een interim professional die jouw team tijdelijk ondersteunt of begeleidt tot een advies bij bedrijfsovernames. En van het verzorgen van je administratie tot hulp bij je belastingzaken. 

Interimopdrachten

Onze professionals werken graag tijdelijk mee in jouw organisatie.

 • Internal Audit
 • Accountancy
 • Business control
 • Financial control
 • Proces control
 • Data & Analytics

Advies & Consultancy

Als extern financieel expert voorzien we je graag van scherpe adviezen.

 • Bedrijfsovername (aan- en verkoop)
 • Meerjaren liquiditeits- en exploitatieprognoses
 • Financieringsvraagstukken en -aanvragen
 • Strategisch financieel sparringspartner
 • Dashboarding
 • Fiscale en juridische structuren

Financiële Administratie

De complete verzorging van de Financiële Administratie omvat de volgende werkzaamheden:

 • Verwerken van de administratie
 • Controleren van de administratie op volledigheid en juistheid
 • Verzorgen van de aangiften omzetbelasting
 • Opstellen van tussentijdse cijfers
 • Opstellen (meerjaren)begrotingen
 • Jaarrekening samenstellen en deponering
 • Advisering over de financiële administratie
 • Begeleiding bij belastingcontroles
 • Begeleiding bij kredietaanvraag
 • Begeleiding bij startende ondernemers

*Voor de geautomatiseerde verwerking van de administratie maken we gebruik van Exact Online.

Loonadministratie

De complete verzorging van de loonadministratie omvat de volgende werkzaamheden:

 • Contacten met fiscus en pensioenfondsen
 • Elektronische verzorging van aangifte loonbelasting
 • Verstrekken jaaropgaven aan instanties en werknemers
 • Opstellen van arbeidscontracten en/of arbeidsreglementen
 • Advisering over onbelaste vergoedingen, subsidies en alle andere relevante onderwerpen met betrekking tot de loonadministratie
 • Begeleiding bij belastingcontroles
*Voor de geautomatiseerde verwerking maken we gebruik van Nmbrs.

Belastingzaken

Wij hebben expertise op het gebied van:

 • Inkomstenbelasting (IB)
 • Vennootschapsbelasting (VPB)
 • Omzetbelasting (OB)
 • Loonheffing (LH)
 • Fiscale advisering
 • Bezwaarschriften en procedures
 • Belastingcontroles
 • Successie- en schenkingsrecht